Uw tweede woning verzekeren? Wij zijn onafhankelijk verzekeringsadviseur en hebben een samenwerking met legio verzekeraars. Er zijn velen verzekeraars actief op de markt, met ieder zijn eigen producten en voorwaarden.

Een tweede woning kan voor verschillende doeleinden worden aangekocht. Bijvoorbeeld een recreatiewoning voor eigen gebruik. Of een woning bestemd voor de verhuur. Verhuur is standaard niet meeverzekerd op een opstalverzekering. Het gevolg is dat er bij schade mogelijk geen dekking actief is. Het dan ook belangrijk om het verzekeringsproduct af te stemmen op uw situatie.

Het gebruik van het pand, de hoedanigheid, is één van de risicofactoren voor een verzekeraar. Is er een restaurant is het pand gevestigd, of betreft het een appartement in de verhuur? En wordt het appartement verhuurd aan studenten, of bijvoorbeeld aan een regulier gezin? Zorg ervoor dat het verzekeringsproduct aansluit bij de hoedanigheid.

Hoedanigheid

Uw tweede woning verzekeren? U heeft een woning in bezit. Deze dient u uiteraard te verzekeren middels een opstalverzekering. Het is belangrijk om te zorgen dat de opstalverzekering aansluit bij de hoedanigheid van het pand.

Aansprakelijkheid

Uit uw bezit kunnen ook aansprakelijkheidsschades ontstaan. Bijvoorbeeld als er tijdens een flinke storm, één of meerdere dakpannen van het dak waaien, en flinke gevolgschade aanrichtingen aan zaken of zelfs personen. Zorg dat u naast een opstalverzekering, afgestemd op de hoedanigheid, ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Aansprakelijkheidsverzekering kennen vaak een verzekerde som van 2,5 miljoen euro. Dit geeft wel aan hoe groot de schadebedragen kunnen oplopen bij een aansprakelijkheidsschade. Zeker als er sprake is van letsel bij een persoon, kunnen de schadebedragen enorm oplopen. Iets waar u zich uiteraard tegen wilt beschermen.

Rechtsbijstandsverzekering

Naast de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering voor uw verhuurde pand, heb je ook de mogelijkheid om een rechtsbijstandsverzekering in het verzekeringspakket te laten opnemen. Deze rechtsbijstandsverzekering biedt, afhankelijk van welke verzekeraar er van toepassing is, een ruime dekking voor geschillen met bijvoorbeeld huurders. Ook kunt u aanspraak maken op de rechtsbijstandsverzekering als u pand schade oploopt door een derde, bijvoorbeeld als tijdens heiwerkzaamheden in de naastgelegen wijk, scheuren in uw muren ontstaan.

Tevens kunt u bij complexe conflicten aanspraak maken op een advocaat naar keuze, in overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar.
Afhankelijk van de verzekeraar, kan er een bedrag beschikbaar worden gesteld van tussen de 25.000- en 50.000 euro voor een eigen advocaat

Wilt u een tweede woning verzekeren, maar is er sprake van leegstand en/of verbouwing?

Leegstand en/of verbouwing vormen een verhoogd risico voor de verzekeraar. Er is namelijk weinig toezicht, en het brand- en vandalisme- risico zijn hierdoor bijvoorbeeld een stuk hoger. Om deze reden zijn er maar een select aantal verzekeraar die een dekking kunnen aanbieden.

Bij Poliswaker hebben wij wel de mogelijk om een leegstaand pand in dekking te nemen. Wel is de randvoorwaarden dat het pand binnen een aantal maanden bewoond gaat worden.

Alles in één pakket

Een tweede woning verzekeren is maatwerk. Op basis van uw situatie, en de hoedanigheid van de verhuurde woning, kunnen wij u voorzien van het beste advies.

In samenwerking met een legio verzekeraars kunnen wij u een alles in één pakket aanbieden met de beste premie en voorwaarden. Uiteraard heeft u ook enkel de mogelijkheid om alleen een opstalverzekering af te sluiten, indien dit gewenst is.

Neem voor een vrijblijvend advies contact op via onderstaand formulier, of bel ons direct op 085-0870170. Wij helpen u graag verder.

4 + 2 =

poliswaker.nl